About Us

1. Research on Culture of Tamang in West Nepal.
2. Songs Collection, writing, promoting
3. Compose and dapping
4. Recording
5. Marketing
6. Documentary( short/ long)
7. Film
8. Jingles
9. Radio Program
10. Music Videos
11. Editing
12. Advertisement
ल्हाप्सङ्कर्पो म्युजिक सेन्टर प्रा लि एक जोसिलो संगीतकार, गीत्कार, निर्देशक युवाहरु मिलेर तमाङ कला, सस्क्रिती र भेस्भुसा लाई गीत, भिडियो , र चल्चित्रको माध्यम बाट सबै लाई जानकारी गराउन र गीत संगीत को उत्पादन बितरन , चल्चित्र निर्माण गरी आदिबासी जनजातिहरुको मुद्दा लाई उठान गर्ने हेतुले खोलेको कम्पनी हो । खोज अनुसन्धान सँगै उत्पादन र प्रचार प्रसार गरी सबै समुदयलाई शाही सुचना दिने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । 
 
हाम्रो बिशेषताहरु 
१ पश्चिमेलि तमाङ सन्स्कृतिको अनुसन्धान । 
२ गीत रचना,सङ्कलन र प्रचार प्रसार .
३ गीतमा संगीत भर्ने 
४ गीत रेकर्द गर्ने 
५ उत्पादन तथा बजार ब्यबस्थापना गर्ने .
६ ब्रित्तचित्र , लघु चल्चित्र र चल्चित्र निर्माण गर्ने .
७ मुजिक भिडियो निर्माण गर्ने । 
८ भिडियो सम्पादन तथा बिज्ञापन गर्ने ।